Нашата мисия

Основната мисия на фонадация „Има начин” е подкрепа на хората без дом. Тя беше провокирана от ежедневните ни срещи с бездомни хора, към чиято съдба и лични истории се оказахме дълбоко съпричастни.

Вярваме, че всеки човек има право на свой втори шанс, независимо какво му се е случило в живота. Нашата цел е да предоставим тази възможност на всеки оказал се на улицата човек, който истински желае да промени живота си.

Независимо от това считаме, че пасивната подкрепа не води до реални, трайни и удовлетворителни резултати. Считаме, че предоставените възможности не могат и не бива да бъдат подаръци, а е необходимо да бъдат отвоювани чрез полагане на реални усилия, постоянство и желание от страна на бездомните.

Уверени сме, че трансформирането на обществените нагласи към хората без дом би катализирало силно полето от възможности, от които има нужда тази социална група. Това би бил един  изключително голям стимул за голяма част от тях да потърсят реална помощ и да променят живота си.

Като свои основни цели поставяме:

• Изследване на бездомността в България;

• Промяна на обществените нагласи към бездомните;

• Превенция на бездомността;

• Създаване на център за адаптация и терапия на бездомни хора.

За да изпълним тази мисия създадохме Благотворителна кампания "Изплети топлина", чрез която от 2013г. до днес, сме стоплили над 4000 човека в цяла България.

Хората, които вярваме, че „Има начин”:

Биляна Вутова

Маргарита Соколова

Мирослава Станева

Яна Георгиева